Otomasyon yüzünden gelecekte yerini bilgisayara bırakması en muhtemel ve en düşük ihtimalli olan Meslekler

[Ortalama Okuma süresi :1 dakika 10 saniye]

Carl Benedikt Frey ve Michael A. Osborne tarafından yapılmış ve 2013 eylül ayında yayınlanmış olan “İş sahipliğinin Geleceği: Bilgisayarlaşmaya hangi meslek ne kadar duyarlı” isimli çalışmanın sonuçlarına göre bilgisayarlaşmadan gelecekte etkilenmesi en muhtemel olan ve bilgisayarlaşma ile yerlerini robotlara bırakma ihtimalleri en düşük olan işler listesi aşağıda verilmiştir. Türkçe karşılıkları tam olarak bulunmayan ve google translate tarafından düzgün çevrilmemiş olan meslek isimleri bulunduğundan dolayı mesleklerin hem ingilizce hem de Türkçe halleri tablolarda verilmektedir.

Occupation  Meslek Olasılık (%)
First-Line Supervisors of Mechanics, Installers, and Repairers Birinci Satır Mekaniği Amirleri, Kurucular ve Tamircileri 0,3
Emergency Management Directors Acil Durum Yönetimi Yönetim 0,3
Mental Health and Substance Abuse Social Workers Ruh Sağlığı ve Madde Bağımlılığı Sosyal Hizmet Uzmanları 0,31
Audiologists İşitme 0,33
Occupational Therapists Mesleki Terapistler 0,35
Orthotists and Prosthetists Atölyeler ve Uygulayıcılar 0,35
Healthcare Social Workers Sağlık Sosyal Görevliler 0,35
Oral and Maxillofacial Surgeons Ağız Diş Çene Hastalıkları Cerrahlar 0,36
First-Line Supervisors of Fire Fighting and Prevention Workers İtfaiyecilik ve Önleme İşçileri Birinci Basamak Amirleri 0,36
Dietitians and Nutritionists Diyetisyen ve Beslenme 0,39
Lodging Managers Konaklama Yöneticileri 0,39
Choreographers Koreograflar 0,4
Sales Engineers Satış Mühendisleri 0,41
Physicians and Surgeons Doktorlar ve Cerrahlar 0,42
Instructional Coordinators Öğretim Koordinatörleri 0,42
Psychologists, All Other Psikologlar, Diğer Tüm 0,43
First-Line Supervisors of Police and Detectives Polis ve Dedektifler ilk-Line Amirleri 0,44
Dentists, General Diş hekimleri, Genel 0,44
Elementary School Teachers, Except Special Education Özel Eğitim İlköğretim Okulu Öğretmenleri hariç, 0,44
Medical Scientists, Except Epidemiologists Epidemiyologlar hariç Tıp bilim adamları, 0,45
Education Administrators, Elementary and Secondary School Eğitim Yöneticileri, İlköğretim ve Ortaöğretim Okulu 0,46
Podiatrists Podiatrists 0,46
Clinical, Counseling, and School Psychologists Klinik, Danışmanlık ve Psikologlar Okul 0,47
Mental Health Counselors Ruh Sağlığı Danışmanlar 0,48
Fabric and Apparel Patternmakers Kumaş ve Konfeksiyon patternmakers 0,49
Set and Exhibit Designers Set ve Tasarımcılar Sergi 0,55
Human Resources Managers İnsan Kaynakları Yöneticileri 0,55
Recreation Workers Dinlenme İşçileri 0,61
Training and Development Managers Eğitim ve Gelişim Yöneticileri 0,63
Speech-Language Pathologists Konuşma-Dil Patologları 0,64
Computer Systems Analysts Bilgisayar Sistemleri Analistler 0,65
Social and Community Service Managers Sosyal ve Toplumsal Hizmet Yöneticileri 0,67
Curators Küratörler 0,68
Athletic Trainers Spor Antrenörü 0,71
Medical and Health Services Managers Medikal ve Sağlık Hizmetleri Müdürleri 0,73
Preschool Teachers, Except Special Education Özel Eğitim Okul Öncesi Öğretmenler dışında, 0,74
Farm and Home Management Advisors Tarım ve Ev Yönetimi Danışmanları 0,75
Anthropologists and Archeologists Antropologlar ve Arkeologlar 0,77
Special Education Teachers, Secondary School Özel Eğitim Öğretmenleri, Ortaokul 0,77
Secondary School Teachers, Except Special and Career/Technical Education Özel ve Kariyer / Teknik Eğitim Dışında Ortaokul Öğretmenleri, 0,78
Clergy Ruhban sınıfı 0,81
Foresters Ormancılar 0,81
Educational, Guidance, School, and Vocational Counselors Eğitim, Rehberlik, Okul ve Meslek Danışmanları 0,85
Career/Technical Education Teachers, Secondary School Kariyer / Teknik Eğitim Öğretmenleri, Ortaokul 0,88
Registered Nurses Kayıtlı Hemşireler 0,9
Rehabilitation Counselors Rehabilitasyon Danışmanlar 0,94
Teachers and Instructors, All Other Öğretmenler ve Öğretim, Diğer Tüm 0,95
Forensic Science Technicians Adli Tıp Teknisyenleri 0,95
Makeup Artists, Theatrical and Performance Makyaj Sanatçıları, Tiyatro ve Performans 1
Marine Engineers and Naval Architects Gemi Mühendisleri ve Deniz Mimarlar 1
Education Administrators, Postsecondary Eğitim Yöneticileri, Postsecondary 1

 

Occupation Meslek Olasılık (%)
Locomotive Engineers Lokomotif Mühendisleri 96
Gaming Dealers Oyun Bayiler 96
Log Graders and Scalers Log Greyderler ve Scalers 97
Ophthalmic Laboratory Technicians Oftalmik Laboratuvar Teknisyenleri 97
Cashiers Kasiyerler 97
Camera and Photographic Equipment Repairers Kamera ve Fotoğraf Ekipmanları Tamircileri 97
Motion Picture Projectionists Film Projectionists 97
Prepress Technicians and Workers Baskı öncesi Teknisyenleri ve İşçi 97
Counter and Rental Clerks Sayaç ve Kiralama Tezgahtar 97
File Clerks Dosya Tezgahtar 97
Real Estate Brokers Emlak Komisyoncuları 97
Telephone Operators Telefon Operatörleri 97
Agricultural and Food Science Technicians Tarım ve Gıda Bilimi Teknisyenleri 97
Payroll and Timekeeping Clerks Bordro ve İşleyişi Tezgahtar 97
Credit Authorizers, Checkers, and Clerks Kredi denetleyiciler, dama ve Tezgahtar 97
Hosts and Hostesses, Restaurant, Lounge, and Coffee Shop Barındıran ve hostesler, Restoran, Lounge ve Coffee Shop 97
Models Modeller 98
Inspectors, Testers, Sorters, Samplers, and Weighers Müfettişler, Test cihazları, tabağı, Örnek alma ve Teraziler 98
Bookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks Muhasebe, Muhasebe ve Denetim Tezgahtar 98
Legal Secretaries Yasal Sekreterleri 98
Radio Operators Radyo Operatörleri 98
Driver/Sales Workers Sürücü / Satış İşçileri 98
Claims Adjusters, Examiners, and Investigators Adjusters, İnceleme ve Müfettişler Talepleri 98
Parts Salespersons Parça Satış görevlileri 98
Credit Analysts Kredi Analistler 98
Milling and Planing Machine Setters, Operators, and Tenders, Metal and Plastic Freze ve Planlama Makine Setters, Operatörler ve İhaleler, Metal ve Plastik 98
Shipping, Receiving, and Traffic Clerks Nakliye, alma ve Trafik Tezgahtar 98
Procurement Clerks Tedarik Tezgahtar 98
Packaging and Filling Machine Operators and Tenders Paketleme ve Dolum Makinesi Operatörleri ve İhaleler 98
Etchers and Engravers Dağlayıcıları ve Oyma 98
Tellers Tellers 98
Umpires, Referees, and Other Sports Officials Hakemlere, Hakemler ve Diğer Spor Yetkililer 98
Insurance Appraisers, Auto Damage Sigorta Değerleme Uzmanlığı, Oto Hasar 98
Loan Officers Kredi Memurları 98
Order Clerks Sipariş Tezgahtar 98
Brokerage Clerks Aracılık Tezgahtar 98
Insurance Claims and Policy Processing Clerks Sigorta Hasarları ve Politika İşleme Tezgahtar 98
Timing Device Assemblers and Adjusters Zamanlama cihazları ayarlayıcı ve birleştiricileri 98
Data Entry Keyers Veri Girişi Keyer 99
Library Technicians Kütüphane Teknisyenleri 99
New Accounts Clerks Muhasebe Yardımcı Elemanları 99
Photographic Process Workers and Processing Machine Operators Fotografik Süreç İşçileri ve İşleme Makinesi Operatörleri 99
Tax Preparers Vergi Hazırlayıcılar 99
Cargo and Freight Agents Kargo ve Yük Ajanlar 99
Watch Repairers Saat Tamircileri 99
Insurance Underwriters Sigortacılar 99
Mathematical Technicians Matematiksel Teknisyenler 99
Sewers, Hand Kanalizasyon, El 99
Title Examiners, Abstractors, and Searchers Başlık İnceleme, Öz kısmını inceleyenler ve araştırıcılar 99
Telemarketers Telemarketçiler 99
Genel

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir