Matlab ile Bulanık Mantık Kodları-2: Fazi Küme işlemleri-2

Burada birleşimin kesişim üzerine dağılımı, kesişimin birleşim üzerine dağılımı ve De Morgan kuralları sınanmaktadır.

MATLAB KODU

matrix1=xlsread(‘/Users/nuke2k13/Downloads/deneme2.xlsx’,1)

matrix2=xlsread(‘/Users/nuke2k13/Downloads/deneme2.xlsx’,2)

matrix3=xlsread(‘/Users/nuke2k13/Downloads/deneme2.xlsx’,3)

[a,b]=size(matrix1)

[d,e]=size(matrix2)

[f,g]=size(matrix3)

matrix1ters=ones(a,b)-matrix1

matrix2ters=ones(d,e)-matrix2

matrix3ters=ones(f,g)-matrix3

 

option=input(‘hangi islemi yapacaksınız’)

 

if(option==1)

v=ones(a)-min(matrix1,matrix2)

w=max(matrix1ters, matrix2ters)

 

%%%% v ile w birbirine eşit mi?

 

y=ones(a)-max(matrix1,matrix2)

z=min(matrix1ters,matrix2ters)

 

%%%% y ile z birbirine eşit mi?

end

if (option==2)

AkesB=min(matrix1,matrix2)

AkesC=min(matrix1,matrix3)

m=max(AkesB,AkesC)

BbirC=max(matrix2,matrix3)

n=min(matrix1,BbirC)

%%%%% m ile n birbirine eşit mi?

 

end

if (option==3)

AbirB=max(matrix1,matrix2)

AbirC=max(matrix1,matrix3)

k=min(AbirB,AbirC)

BkesC=min(matrix2,matrix3)

l=max(matrix1,BkesC)

%%%%% k ile l birbirine eşit mi?

end

Genel

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir