Kamu Hizmetleri ile ilgili Şikayetler

Son günlerde başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerimizde yaşanan elektrik kesintileri üzerine devlet kurumlarından şikayetlerin sayılarına bir bakma ihtiyacı doğdu. Bence devletin de bütün kurumlarını ve özelleştirilmiş kamu hizmeti veren kurumları mercek altında tutması sosyal gerginlikleri kontrol altında tutması açısından gayet önelidir. Bu kurumların hizmetleri aksatma sıklıkları ve arızaların giderilme süreleri üzerine herhangi bir anomali olup olmadığı konusunu değerlendirecek Kamu hizmetleri Risk Takibi yapan koordinasyon içinde çalışan bir birime ihtiyacı da olduğu kesin olarak gözükmektedir. Zira büyük şehirlerimizde yaşanan enerji sıkıntılarının rassal olması, sistematik olması ve belirli bir hedefe yönelik yapılan operasynlarda olması mümkündür.

Kış aylarında ısınmanın da elektriğe bağlı olduğu düşünülürse elektrik kesintileri halk içinde yüksek derecede huzursuzluk oluşturacağı bir vakıadır. Enerjinin kaptan koltuğunda Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın oturması, kışın sert ve bol karyağışlı geçmesi, Rusya ile aramızda yaşanan kriz derecesindeki gerginlik, ülkemizin güneydoğusunda yaşanmakta olan terörle silahlı mücadele sürecinin uzaması, Suriye’de major olarak ABD çıkarlarına ve minör olarak ise Misakı Milli ve 1 koyup 3 alacağımız Musul Kerkük davamıza, Suriye ile sınırımızda yeni kurulacak otonom yapılar konusunda söz hakkımızı elimizde tutmaya hizmet edeceğini düşünerek askerimizin sıcak çatışma içerisine girmesi durumunun gecikmesi, paralel yapının siyaseti ve devleti tekrar tasarlaması için gerekli ortamın oluşması (Recep Tayyip Erdoğan’ın her konuşmasında kararlılıkla mücadeleyi önermekten geri durmamasına rağmen devletin bütün kurumlarında (Emniyet hariç) işleri son derece tıkırında yürümeye devam eden ve bundan dolayı herkesin kimin paralel olduğu (RTE mi Cemaat mi) konusunda bir cevap bulamadığı ve sadece Recep Tayyip Erdoğan’ın hitabet yoluyla kitleler önünde mücadele edip (ediyor imajı çizip) başka herhangi bir yerde kimsenin siz haksızlık yapıyorsunuz demeye, devletin imkanlarını kullanarak kendinize nüfuz alanı açıyorsunuz ve sizden gayrısını ötekileştirip onların haklarına giriyorsunuz deme cesareti bulamadığı ve bu “paralelle mücadele” söylemin sadece tabanlardaki günahsız kişiler arasına sokulmuş fitneden ibaret olduğu gözükmeye başlasa da) vb. birçok faktörle çift yönlü ilişkili olan ülke içi dengenin korunması için (ya da tersten düşünürsek farklı bir EMASYA tatbiki olan bu süreçle 1960’lı yıllara dönülmesi için) bu kurumlara ve kamuya sunulan hizmetin süreklilik ve kalitesine özen gösterilmelidir.
Aşağıda 2015 yılı sonuna kadar en çok şikayet alan kamu hizmeti sunan kuruluşlara ait şikayet sayılarını içeren grafik verilmektedir.

 

Kamu Kurumları, Şikayetler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir