Heryerde her zaman Pazarlık : Bereber Yürürken, Paralelken…

Bundan önceki haberde Recep Tayyip Erdoğan(RTE) ile ilgili haberlerin karşılaştırmasını yıllara göre yapmaya çalışmıştım. Burada da bu kıyaslamayı RTE’nin Dönemlerine göre yapacağım.

Bu kısımda kullanılan veriler ve tarih aralıkları aşağıdaki tabloda verilmektedir.

İncelenen BERABER YÜRÜRKEN PARALELKEN CUMHURBAŞKANI İKEN Toplam
Başlangıç T. 01.01.2011 26.02.2012 11.08.2013 01.01.2011 – 30.09.2014
Haber Sayısı 1903 4946 320 7169

 

RTE ile ilgili yapılan haberlerin, her 3 dönem için olay bazlı sınıflandırması aşağıda verilmektedir. (Hatırlayalım bir cümle gibi düşünün araştırmayı ve öznesi RTE, Yüklemi “Olaylar” ve Nesnesi ise “Hedefler”)

 

Beraber Yürürken (BY)
BY Olaylar Haber S. %
1 Açıklama yapmak 510 38,4%
2 Ziyaret etmek 295 22,2%
3 Danışmak 249 18,8%
4 Karşılamak veya pazarlık niyet Belirtmek 220 16,6%
5 Eleştirmek veya ihbar 88 6,6%
6 Itiraz veya talepte 76 5,7%
7 Suçlamak 54 4,1%
8 Telefonla Görüştü 50 3,8%
9 Övgü ya da onaylama 39 2,9%
10 Müzakere Engage 34 2,6%
11 Tehdit etmek 29 2,2%
12 Azaltın veya diplomatik ilişkileri kırmak 24 1,8%
13 Işbirliği niyet Express 23 1,7%
14 Talep 19 1,4%
15 Ziyaret Ev sahibi 19 1,4%
16 Diplomatik işbirliği yapmaya niyet 17 1,3%
17 Sembolik bir hareket Engage 15 1,1%
18 Resmi anlaşma imzalamak 14 1,1%
19 Empatik yorum yapmak 11 0,8%
20 Iyimser yorum yapmak 11 0,8%
21 Bir ‘üçüncü’ bir yerde buluşan 9 0,7%
22 Diplomatik işbirliği Engage 9 0,7%
23 Reddetmek 9 0,7%
24 Liderlik değişimin itiraz 8 0,6%
25 Kötümser yorum yapmak 5 0,4%

 

Paralelken
Olaylar Haber S. %
1 Açıklama yapmak 1110 31,4%
2 Ziyaret etmek 768 21,7%
3 Danışmak 612 17,3%
4 Eleştirmek veya ihbar 366 10,3%
5 Karşılamak veya pazarlık niyet Belirtmek 303 8,6%
6 Suçlamak 291 8,2%
7 Itiraz veya talepte 224 6,3%
8 Karşılamak veya pazarlık niyet Express 157 4,4%
9 Övgü ya da onaylama 129 3,6%
10 Müzakere Engage 109 3,1%
11 Karşılamak veya pazarlık niyet 104 2,9%
12 Telefonla Görüştü 73 2,1%
13 Tehdit etmek 67 1,9%
14 Ziyaret Ev sahibi 48 1,4%
15 Talep 43 1,2%
16 Reddetmek 32 0,9%
17 Sembolik bir hareket Engage 32 0,9%
18 Göstermek veya miting 30 0,8%
19 Işbirliği niyet Express 24 0,7%
20 Işbirliği niyet 23 0,6%
21 Resmi anlaşma imzalamak 23 0,6%
22 Azaltın veya diplomatik ilişkileri kırmak 22 0,6%
23 Adına destek mitingi 21 0,6%
24 Iyimser yorum yapmak 20 0,6%
25 Bir ‘üçüncü’ bir yerde buluşan 19 0,5%
CUMHURBAŞKANLIĞI
Hedef Haber S. %
1 Açıklama yapmak 91 39,9%
2 Ziyaret etmek 60 26,3%
3 Danışmak 49 21,5%
4 Karşılamak veya pazarlık niyet Belirtmek 24 10,5%
5 Suçlamak 16 7,0%
6 Eleştirmek veya ihbar 13 5,7%
7 Övgü ya da onaylama 10 4,4%
8 Itiraz veya talepte 9 3,9%
9 Telefonla Görüştü 8 3,5%
10 Işbirliği niyet 5 2,2%
11 Müzakere Engage 5 2,2%
12 Diplomatik işbirliği için Temyiz (örneğin politika desteği gibi) 4 1,8%
13 Diplomatik işbirliği yapmaya niyet (örneğin politika desteği gibi) 4 1,8%
14 Ziyaret Ev sahibi 4 1,8%
15 Bir ‘üçüncü’ yerde buluşan 3 1,3%
16 Talep 3 1,3%
17 Ekonomik olarak işbirliği niyet 2 0,9%
18 Iyimser yorum yapmak 2 0,9%
19 Adına destek mitingi 1 0,4%
20 Azaltın veya diplomatik ilişkileri kırmak 1 0,4%
21 Göstermek veya miting 1 0,4%
22 Karşılamak için teklifi reddedecektir tartışmak, ya da müzakere 1 0,4%
23 Kurumlarda değişim için Temyiz, rejim 1 0,4%
24 Sembolik bir hareket Engage 1 0,4%
25 Tehdit etmek 1 0,4%

İlk 3 sırada yine aynı olaylar var her 3 dönemde de. Sonrasında, “Eleştiri ihbar” geliyor ve bu “Beraber Yürürken” haberler arasında %6,6’lık yer kaplarkan “Paralelken” %10,3’lük yer kaplıyor Cumhurbaşkanı olduktan sonra bu oran %5,7’ye tekrar geriliyor. (Kurban alırken yapılan pazarlıkları hepimiz görmüşüzdür heralde bu hareket oradaki tokalaşan ellerin hareketini andırıyor bir yukarı bir aşağı) Bir başka fark “Suçlamak” olayında “Beraber yürürken” bu olay %4,1 lik oranda iken “Paralelken” %8,2’ye yani tam 2 katına çıkmış. “Cumhurbaşkanlığı” döneminde ise “Suçlama” olayı %7’ye inmiş. “Tehdit” eylemi “beraber yürürken” 1903 haberin 29’unda (Yaklaşık %1,5) bulunurken, Paralelken bu olay %1,9’a yükselmiş “Cumhurbaşkanlığı” döneminde ise bu oran %0,4’e gerilemiş.(Cumhurbaşkanlığı ile birlikte bir vakar duygusu gelişmiş sanki RTE’de yani o kadar da kötü değil durum)

“İyimser  yorum yapma” olayını haberlerde kapladığı yere bakalım “Beraber yürürken” %1,6 , “Paralelken” %0,6, “Cumhurbaşkanı iken” %0,9 yine aynı hareket yani aklın hakim olmadığı bir dönemden sonra akl-ı selim’in hakim olması gibi. “Övgü ya da Onaylama” ise “Beraber Yürürken”  %2,9 iken  “Paralelken %3,6 ve  “Cumhurbaşkanı” iken %4,4 yani yükselişte.

RTE ile ilgili yapılan haberlerin, her 3 dönem için hedef bazlı sınıflandırması aşağıda verilmektedir.

BERABER YÜRÜRKEN
Beraber Yürürken Konuşmanın Öznesi Haber S. %
1 Hükümet 61 20,3%
2 Yönetici ofisi,Hükümet,Seçkinler,Yürütme 30 10,0%
3 Genel Nüfus / Sivil / Sosyal,Sosyal 20 6,6%
4 Hükümet,Aşırı sağ,Şii,Dini Azınlık,Ulusal Dini,Sosyal,(Ulusal) Çoğunluk Partisi,Partiler,Yönetici ofisi,Etnik Ulusal,Yürütme,Ulusal Etnik Azınlık,Ideolojik,Uluslararası Dini 19 6,3%
5 Sosyal,Genel Nüfus / Sivil / Sosyal 19 6,3%
6 Yürütme,Yönetici ofisi,Hükümet,Merkez Sol,Ideolojik,(Ulusal) Çoğunluk Partisi,Partiler 18 6,0%
7 Yürütme,Yönetici ofisi,Hükümet 17 5,6%
8 Seçkinler 14 4,7%
9 Yasama / Parlamenter,Hükümet 13 4,3%
10 Partiler,(Ulusal) Çoğunluk Partisi,Ideolojik,Merkez Sol,Yürütme Office,Yürütme,Hükümet 12 4,0%
11 Ayrılıkçılar,Seçkinler,Muhalif 11 3,7%
12 Hükümet,Askeri 11 3,7%
13 Askeri,Hükümet 10 3,3%
14 Etnik Ulusal,Hükümet,Uluslararası Dini,Ideolojik,Aşırı sağ,Yönetici ofisi,Ulusal Dini,Ulusal Etnik Azınlık,Yürütme,(Ulusal) Çoğunluk Partisi,Partiler,Sosyal,Dini Azınlık,Şii 10 3,3%
15 Hükümet,Dış işleri bakanlığı,Yürütme 10 3,3%
16 Ideolojik,Merkez Sol,(Ulusal) Çoğunluk Partisi,Partiler,Yönetici ofisi,Hükümet,Yürütme 10 3,3%
17 Muhalif,Protestocular / Popüler Muhalefet / çetelerin 10 3,3%
18 Ideolojik,Yönetici ofisi,Etnik Ulusal,Şii,Yürütme,Sosyal,Ulusal Etnik Azınlık,Ulusal Dini,Partiler,(Ulusal) Çoğunluk Partisi,Dini Azınlık,Uluslararası Dini,Hükümet,Aşırı sağ 9 3,0%
19 Protestocular / Popüler Muhalefet / çetelerin,Muhalif 9 3,0%
20 Yönetici ofisi,Hükümet,Seçkinler,Yürütme,Askeri 9 3,0%
21 Yönetici ofisi,Yürütme,Partiler,Hükümet,(Ulusal) Çoğunluk Partisi,Seçkinler,Ideolojik,Merkezci 9 3,0%
22 (Ulusal) Çoğunluk Partisi,Merkez Sol,Partiler,Yürütme,Kabine,Yönetici ofisi,Hükümet,Ideolojik 8 2,7%
23 Seçkinler,Yönetici ofisi,Hükümet,Yürütme,Askeri 8 2,7%
24 Yönetici ofisi,Hükümet,Yürütme 8 2,7%
25 (Ulusal) Çoğunluk Partisi,Ideolojik,Partiler,Merkez Sol,Yönetici ofisi,Hükümet,Yürütme 7 2,3%

 

PARALELKEN
Paralel Safhada  Konuşmanın Öznesi Haber S. %
Hükümet 196 19,7%
Protestocular / Popüler Muhalefet / çetelerin,Muhalif 135 13,6%
Genel Nüfus/ Sivil/ Sosyal,Sosyal 105 10,5%
General Population / Civilian / Sosyal,Sosyal 86 8,6%
Sosyal,General Population / Civilian / Sosyal 75 7,5%
Hükümet,Askeri 59 5,9%
Polis,Hükümet 40 4,0%
Sosyal,Eğitim,Milli Dini 39 3,9%
Sosyal,Genel Nüfus/ Sivil/ Sosyal 36 3,6%
Muhalif,Protestocular/ Popüler Muhalefet / Çeteler 34 3,4%
Ideolojik,Partiler,(Ulusal) Çoğunluk Partisi,Merkez Sol,Yürütme Office,Yürütme,Hükümet 33 3,3%
Sosyal,İş 33 3,3%
Hükümet,Polis 32 3,2%
Yönetim Ofisi,Hükümet,Yönetim,Hükümet Dini,Aşırı Sağ,Milli Güvenlik Bakanlığı,Seçkin,ideolojik,Ulusal bazda en çok oy alan parti,Partiler 30 3,0%
Hükümet,Yönetim,Yönetim Ofisi,Seçkin 29 2,9%
Yürütme,Yürütme Office,Hükümet,Merkez Sağ,Ideolojik,Yahudiler,InterEtnik Ulusal,Seçkinler,Partiler,(Ulusal) Çoğunluk Partisi,Dış işleri bakanlığı 29 2,9%
Ulusal bazda en çok oy alan parti,Partiler,Merkez Sağ,ideolojik 26 2,6%
Adli,Hükümet 25 2,5%
Hükümet,Yasama / Parlamenter 24 2,4%
InterEtnik Ulusal,Kürt (Etnik Grup) 22 2,2%
Sosyal,Basın 22 2,2%
Finans Ekonomi Ticaret  Bakanlık,Hükümet,Yönetim 21 2,1%
Sosyal,Medya 21 2,1%
Askeri,Hükümet 20 2,0%
Yürütme Office,Hükümet,Yürütme,Partiler,(Ulusal) Çoğunluk Partisi,Merkez Sol,Ideolojik 20 2,0%
CUMHURBAŞKANI İKEN
Cumhurbaşkanı iken  Konuşmanın Öznesi Haber S. %
ideolojik,Merkez Sol,Yönetim,Partiler,Ulusal bazda en çok oy alan parti,Yönetim Ofisi,Hükümet 20 10,6%
Merkez Sağ,ideolojik,Sosyal,Partiler,Ulusal bazda en çok oy alan parti,Hükümet,Eğitim,Dışişleri,Yönetim,Kabine,Yönetim Ofisi 16 8,5%
Merkez Sağ,ideolojik,Partiler,Ulusal bazda en çok oy alan parti 12 6,3%
Uluslararası Hükümet Organizasyon,Küresel Diplomatik IGOs,Küresel 8 4,2%
Eğitim,Sosyal,Milli Dini 7 3,7%
Sosyal,Genel Nüfus/ Sivil/ Sosyal 7 3,7%
Yönetim,Hükümet,Yönetim Ofisi 7 3,7%
ideolojik,Merkez Sol,Parlamento ile ilgili,Hükümet,Saray,Yönetim,Partiler,Ulusal bazda en çok oy alan parti,Dışişleri,Kabine 6 3,2%
ideolojik,Partiler,Merkezci,(Milli) Minor Party,Turk (Etnik Grup),Uluslararası Etnik 6 3,2%
Sosyal,Medya 6 3,2%
ideolojik,Merkez Sol,Partiler,Yönetim,Kabine,Ulusal bazda en çok oy alan parti,Yönetim Ofisi,Hükümet 5 2,6%
ideolojik,Seçkin,Milli Güvenlik Bakanlığı,Hükümet,Ulusal bazda en çok oy alan parti,Partiler,Aşırı Sağ,Hükümet Dini,Yönetim,Yönetim Ofisi 5 2,6%
Müslüman,ideolojik,Köktenciler,Uluslararası Dini,Sunni,Teröristler,Muhalif 5 2,6%
Seçkin,Merkez Sağ,ideolojik,Ulusal bazda en çok oy alan parti,Partiler,Yönetim Ofisi,Hükümet,Yönetim 5 2,6%
Seçkin,Merkez Sol,ideolojik,Yönetim,Partiler,Ulusal bazda en çok oy alan parti,Hükümet,Yönetim Ofisi 4 2,1%
Seçkin,Uluslararası Dini,Yönetim Ofisi,Yönetim,Sunni,Hükümet 4 2,1%
Hükümet 3 1,6%
Küresel Savunma/ Güvenlik Uluslararası Hükümet Organizasyonları,Uluslararası Hükümet Organizasyon,Küresel 3 1,6%
Kürt (Etnik Grup),Uluslararası Etnik 3 1,6%
Merkez Sağ,ideolojik,Partiler,Ulusal bazda en çok oy alan parti,Seçkin,Uluslararası Dini,Hükümet,Milli Güvenlik Bakanlığı,Müslüman,Yönetim Ofisi,Yönetim,Dışişleri 3 1,6%
Merkez Sağ,ideolojik,Partiler,Yönetim,Ulusal bazda en çok oy alan parti,Kabine,Milli Güvenlik Bakanlığı,Hükümet,Bilgi / İletişim / Şeffaflık NGOs,Hükümet dışı Organizasyonlar / Aktivists 3 1,6%
Muhalif,Ayrılıkçılar 3 1,6%
Muhalif,Suçlular / Çeteler,İsyancılar 3 1,6%
Sosyal,İş 3 1,6%
Yönetim,Hükümet,Yönetim Ofisi,Seçkin 3 1,6%

Bu tablonun yorumlanmasını da sizin akıl filtrenize bırakıyorum o daha doğru olacak gibi.

 

Bir daha ki yazımızda Kemal Kılıçdaroğlu hakkında çıkan haberler ile ilgili malumat vermeye çalışacağım…

Genel

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir