Matlab ile Bulanık Mantık Kodları-3: Kartezyen Çarpım

matlabkartezyen
MATLAB KODU matrix1=xlsread(‘/Users/nuke2k13/Downloads/deneme2.xlsx’,1) matrix2=xlsread(‘/Users/nuke2k13/Downloads/deneme2.xlsx’,2) matrix2T=transpose(matrix2) matrix1satsay=length(matrix1) matrix2satsay=length(matrix2) for k=1:1:matrix1satsay for m=1:1:matrix2satsay AkartezyenB(k,m)=min(matrix1(1,k),matrix2T(m,1)) end   end
Genel

Matlab ile Bulanık Mantık Kodları-2: Fazi Küme işlemleri-2

birlesiminkesisimuzerine
Burada birleşimin kesişim üzerine dağılımı, kesişimin birleşim üzerine dağılımı ve De Morgan kuralları sınanmaktadır. MATLAB KODU matrix1=xlsread(‘/Users/nuke2k13/Downloads/deneme2.xlsx’,1) matrix2=xlsread(‘/Users/nuke2k13/Downloads/deneme2.xlsx’,2) matrix3=xlsread(‘/Users/nuke2k13/Downloads/deneme2.xlsx’,3)...
Genel