Parametrik olmayan korelasyon katsayısı- Kendal

Aşağıdaki örnekte 5.26 numaralı alıştırmanın verileri ile parametrik olmayan Kendal katsayısı hesaplanmaktadır. Örnek çözümü indirmek için aşağıdaki linki tıklayınız. parametrikolmayankorelasyonkatsayısı_kendalto

İstatistik Labirenti

  İstatistik Labirenti   Bu Labirent Prof. Dr. İsmail Hakkı ARMUTLULU hocamızın “İşletmelerde Uygulamalı İstatistik” Kitabı Alıştırmalarından Oluşturulmuştur.İstatistik Labirentinin...

Hipotez Sınamaları Özet

Kitabın 11. bölümündeki konu başlıklarının ve formüllerin toplu hale getirilmiş halidir. Bu tablo1 Mart 2012 tarihinde Prof. Dr. İsmail...