Fonksiyon Türleri ve Grafikleri

fonksiyonturleri
Burada 8 fonksiyon ailesinden bahsedeceğim. 1- Lineer Fonksiyonlar: tanım ve görüntü kümelerini birbirine bağlayan ilişki y = m x + b şeklindedir. Burada m grafiksel...

Matlab ile Bulanık Mantık Kodları-3: Kartezyen Çarpım

matlabkartezyen
MATLAB KODU matrix1=xlsread(‘/Users/nuke2k13/Downloads/deneme2.xlsx’,1) matrix2=xlsread(‘/Users/nuke2k13/Downloads/deneme2.xlsx’,2) matrix2T=transpose(matrix2) matrix1satsay=length(matrix1) matrix2satsay=length(matrix2) for k=1:1:matrix1satsay for m=1:1:matrix2satsay AkartezyenB(k,m)=min(matrix1(1,k),matrix2T(m,1)) end   end

Matlab ile Bulanık Mantık Kodları-2: Fazi Küme işlemleri-2

birlesiminkesisimuzerine
Burada birleşimin kesişim üzerine dağılımı, kesişimin birleşim üzerine dağılımı ve De Morgan kuralları sınanmaktadır. MATLAB KODU matrix1=xlsread(‘/Users/nuke2k13/Downloads/deneme2.xlsx’,1) matrix2=xlsread(‘/Users/nuke2k13/Downloads/deneme2.xlsx’,2) matrix3=xlsread(‘/Users/nuke2k13/Downloads/deneme2.xlsx’,3)...

Parametrik olmayan korelasyon katsayısı- Kendal

Aşağıdaki örnekte 5.26 numaralı alıştırmanın verileri ile parametrik olmayan Kendal katsayısı hesaplanmaktadır. Örnek çözümü indirmek için aşağıdaki linki tıklayınız. parametrikolmayankorelasyonkatsayısı_kendalto

İstatistik Labirenti

  İstatistik Labirenti   Bu Labirent Prof. Dr. İsmail Hakkı ARMUTLULU hocamızın “İşletmelerde Uygulamalı İstatistik” Kitabı Alıştırmalarından Oluşturulmuştur.İstatistik Labirentinin...

Hipotez Sınamaları Özet

Kitabın 11. bölümündeki konu başlıklarının ve formüllerin toplu hale getirilmiş halidir. Bu tablo1 Mart 2012 tarihinde Prof. Dr. İsmail...